Sabai Sabai Thai Massage
 

Algemene voorwaarden

- Als u bij Sabai Sabia Thai Massage een afspraak maakt ga ik er vanuit dat u hier kennis van heeft genomen en hiermee akkoord gaat.

- Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Sabai Sabia Thai Massage niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

- Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling vindt er met u een intakegesprek plaats. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die u mij mededeelt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

- Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt dit nooit aan derden verstrekt.

- Sabai Sabia Thai Massage maakt van persoonlijke hygiëne een prioriteit en verwacht dit ook van haar te behandelen cliënten. Indien dit te wensen overlaat kan ik afzien van een behandeling.

- Sabai Sabai Thai Massage is niet bevoegd tot het stellen van medische diagnoses. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en word u door verwezen naar de huisarts of een specialist

- Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen bij uw arts, voordat u een afspraak maakt.

- Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annulering kan de volledige behandeling in rekening worden gebracht. Na 2 annuleringen dient er in het vervolg bij de reservering vooraf betaald te worden.

- Bij wijzigingen in uw situatie bent u zelf verantwoordelijk om dit aan Sabai Sabia Thai Massage door te geven.

De privacyverklaring is van toepassing.